وتاک: حامی سلامت برای فردا » انجمن
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

شركت وتاك به عنوان عضوي مسئول در جامعه جهاني به خود مي بالد. ديدگاه جهاني ما همراه با مسئوليت اجتماعي و برتري تجاري معرف ما به عنوان يك سازمان است.

ما وظيفه خود مي دانيم كه به عنوان عضوي از جامعه جهاني با همكاري يكديگر با چالشهاي پيش رو مقابله كرده؛ به عبارت ديگرتعهد ما انگيزه اي جهت ساختن آينده اي سالمتر است.

  سلامت بلند مدت وتاك و صنعت داروسازي مرهون اعتقاد و توجه مديران شركت به سلامت زمين است. اشتياق ما در حمايت از انجمن و افتخاراتي كه با تلاش و پيگيري خود به آن رسيده ايم، منجر به همكاري ما با سه تيم فوتبال در ايران گرديد. تيم فوتبال جوانان دسته يك شركت وتاك، با روش زندگي سالم و فعال خود، مروج تعهد و كار گروهي هستند. به عنوان حاميان اين سه تيم فوتبال، رشد و موفقيت هاي آنها را طي فصل هاي مختلف به طور مداوم دنبال مي كنيم.   

ما همگي به عنوان يك تيم براي فردايي بهتر تلاش مي كنيم.

 ما همگي وتاك هستيم.


چشم انداز

همكاران بخش تحقيق و توسعه شركت وتاك مشتاقانه و با تلاشي مستمر راهكارهايي را جهت افزايش كيفيت و كارايي محصولات شركت ارائه مي نمايند تا بتوانيم منابع، استعدادها و تخصص خود در خط توليد بكار گرفته و محصولاتي با ثبات و كارايي بيشتر توليد نماييم. بخش هاي تحقيقاتي شركت با دسترسي به جديدترين خدمات علمي و توانمنديهاي باليني، و با استفاده از توانمنديها و قابليتهاي لازم در پي افزايش بهره وري محصولات و نوآوري مي باشند.

با ما در تماس باشید

نشانی:
ایران - تهران، صندوق پستی 174 - 14655
 دفتر مرکزی:
+9821 8868 16 59
+9821 8868 16 60

 پشتیبانی:
+9821 8869 21 27
+9821 8868 21 28

 نمابر: 61 16 8868 9821+
 info@vetaque.com

نقشه