کلیستیوت - ال

کلیستیوت - ال

کلیستیوت - ال

کلیستین سولفات 2.000.000 واحد

محلول خوراکی
گروه دارویی : آنتی بیوتیک ها
بسته بندی :
  • بطری یک لیتری
    بطری یک لیتری
گروه دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب: هر میلی لیتر کلستیوت - ال حاوی ۲ میلیون واحد کلیستین سولفات می باشد.
موارد مصرف: کلستیوت - ال بر علیه باکتری های گرم منفی مانند اشریشیاکلی، هموفیلوس،سالمونلاها و کامپلیوباکترها استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف:
  • طیور: روزانه ۷۵۰۰۰ واحد کلیستین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، که معادل ۲۵ / ۰ میلی لیتر کلستیوت - ال در هر لیتر آب آشامیدنی است برای ۳ روز متوالی استفاده شود.
  •  گوساله و بره: ۵۰۰۰۰ واحد کلیستین به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن، که معادل ۲۵ / ۰ میلی لیتر کلستیوت- ال در هر لیتر آب آشامیدنی یا شیر خشک است برای ۳ روز متوالی ) ۲ بار در روز( استفاده شود.
زمان پرهیز از مصرف: در جوجه های گوشتی ۲ روز و در گوساله و بره ۷ روز قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود.
موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.
بسته بندی: بطری یک لیتری
عنوان مقدار
دیدگاه کاربران
شما هم می توانید درمورد این محصول نظر بدهید