OTC

OTC

OTC

اکسی تتراسایکلین (هیدروکلراید)

اسپری آئروسول
گروه دارویی : آنتی بیوتیک ها
بسته بندی :
 • قوطی اسپری ۲۱۰ و ۱۵۰ میلی لیتری
  قوطی اسپری ۲۱۰ و ۱۵۰ میلی لیتری

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر میلی لیتر حاوی:

 • اکسی تتراسایکلین (هیدروکلراید) ۲۰ میلی گرم
 • ویوله دوژانسین ۲ میلی گرم
 • اکسیپیانت تا ۱ میلی گرم

موارد مصرف:

اسپری اکسی تترا سایکلین با قدرت تاثیر زیاد بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بیماریزا جهت درمان عفونــت های جلدی ناشــی از میکروارگانیسم های حســاس به اکسی تتراســایکلین نظیــر زخم های عفونی، گندیدگی سم، التیام و بهبود سریع زخم های باز، آبسه، بریدگی، پوستول، عفونت سر پستانک ها و پیشگیری از عفونت های جلدی پس از اعمال جراحی، اخته کردن دام و شاخ بری توصیه می شود.

مقدار و روش مصرف:

محل مورد نظر را تمیز کرده و سپس با فاصله ۳۰ سانتیمتر از محل زخم روزی ۲ تا ۳ بار دارو را بر روی آن اسپری نمایید.

موارد احتیاط:

 • دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در دمای باالتر از ۵۰ درجه سانتی گراد قرار نگیرد.
 • حتی پس از استفاده قوطی آن را سوراخ ننمائید و از قرار دادن قوطی خالی در آتش پرهیز شود.
 • به داخل و اطراف چشم و بر روی مواد غذایی اسپری نشود.
 • در هنگام مصرف از دستکش استفاده شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: قوطی اسپری ۲۱۰ و ۱۵۰ میلی لیتری

 

عنوان مقدار
دیدگاه کاربران
شما هم می توانید درمورد این محصول نظر بدهید